Auteur archief | Jan Heunks

CSI als strategisch hulpmiddel

Behendig werken aan continue serviceverbetering Het leveren van IT-services is voorwaar geen sinecure. De hedendaagse complexiteit van informatiesystemen, de gevraagde flexibiliteit (agility), de mate van beweeglijkheid (mobility), de verwachte duurzaamheid (sustainability) en allerlei risico’s, beperkingen (constraints) en onzekerheden (uncertainties) waarmee organisaties te kampen hebben, maken het lastig voor de IT om dit te volgen. Ook […]

Lees Verder 0

Het loslaten van ITIL-kaders en het adopteren van Agile-kaders!

Met het huidige ‘geweld’ van Agile development lijkt het er in veel organisaties op dat de aandacht alleen gericht is op de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsoplossingen (nieuwe features), veelal in de vorm van ondersteunende informatievoorziening. Natuurlijk moet snel en adequaat ingespeeld worden op veranderende bedrijfsbehoeften, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen aandacht […]

Lees Verder 0

De Product Owner versus de Service Owner

Binnen het vakgebied IT-servicemanagement woedt een al jarenlange discussie wat het verschil is in diverse rollen. Neem de rol van Service Manager, of de diverse rollen zoals Incident Manager, Availability Manager, Capacity Manager, Change Manager et cetera. Een belangrijk reden om deze rollen in een organisatie te introduceren ligt in het feit dat er een […]

Lees Verder 2

De ‘samenhang’ tussen Lean IT en Agile

Lean IT: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door het minimaliseren van verspilling en het verbeteren van de operationele excellentie. Dat wil zeggen het verbeteren van zowel de prestaties van de IT-processen als die van de IT-serviceverlening. Agile: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door met een klein, multidisciplinair team, doelgericht, meetbaar en […]

Lees Verder 0

Motto: ‘de gewone dingen ongewoon goed doen’ waarbij geldt ‘garantie is meer dan beloften’.