Management Consulting Solutions

Lean Thinking

MCS ondersteunt Modern Service Management en faciliteert organisaties op weg naar een cultuur van voortdurend verbeteren door training en consulting

Vanuit marktstandaarden en theoretische onderbouwing worden huidig ‘ingesleten’ werkwijzen op een objectieve wijze tegen het licht gehouden. Geanalyseerd wordt wat goed gaat en waar kan worden verbeterd.

Dat doen we op basis van de Lean Management principes, als het kompas om de dagelijkse activiteiten af te stemmen op de gekozen strategieën.

Verbeteren zou iets moeten zijn waar we iedere dag mee bezig zijn. Omstandigheden veranderen. Als je je niet aanpast wordt het vanzelf slechter……..

Adequaat en stap voor stap naar een passende werkwijze

  • Lean Management zorgt ervoor dat verbeteringen (in de processen en werkwijzen) binnen een organisatie in een beheersbaar, gesynchroniseerd tempo verlopen en is gericht op het blijvend leveren van (klant)waarde. Waarde wordt bereikt door mensen, processen en technologie: in die volgorde.
  • Lean Management belooft, als managementconcept, een hogere productiviteit en minder kosten, en onderscheidt zich van andere, traditionele management-benaderingen die zich op verbeteringen richten.
    Voor Lean Management is een ‘servicegerichte’ structuur en cultuur het uitgangspunt.

Klik hier en ga naar de bestelpagina voor het boek ‘DevOps …… in beweging’