Lean ThinkingMCS faciliteert organisaties op weg naar een cultuur van continue verbetering

Dat doen we met behulp van de Lean Management principes, als het kompas om de dagelijkse activiteiten af te stemmen op de gekozen strategieën.

  • Lean Management zorgt ervoor dat verbeteringen (in de processen) binnen een organisatie in een beheersbaar, gesynchroniseerd tempo verlopen en is gericht op het blijvend leveren van klantwaarde. Klantwaarde wordt bereikt door mensen, processen en technologie: in die volgorde.
  • Lean Management belooft, als managementconcept, een hogere productiviteit en minder kosten. Maar Lean Management onderscheidt zich van andere, traditionele managementbenaderingen die zich richten op verbeteringen. Voor Lean Management is een ‘servicegerichte’ structuur en cultuur het uitgangspunt

Klik hier en ga naar de bestelpagina voor het boek ‘DevOps …… in beweging’

Verbeteren zou iets moeten zijn waar we iedere dag mee bezig zijn. Omstandigheden veranderen. Als je je niet aanpast wordt het vanzelf slechter……..

Een Lean Management impressie in drie minuten:

Geïnteresseerd in het Lean Management E-book

Motto: ‘de gewone dingen ongewoon goed doen’ waarbij geldt ‘garantie is meer dan beloften’.