Over MCS

MCS acteert op het grensvlak van Business en ICT bedrijfsvoering, gericht op vier primair samenhangende werkgebieden. Vanuit strategische kaders naar tactisch beleid en vervolgens naar het integreren en realiseren in de operationele bedrijfsvoering alsmede het tot stand brengen van de benodigde koppeling/alignment. Hierbij wordt rekening gehouden met de belangen van de verschillende stakeholders.        

Context
MCS richt zich op alle activiteiten die nodig zijn voor adequate informatieoplossingen, ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van een organisatie. 

MCS werkgebieden

Ons credo is: ‘Key to alignment is relationships, not strategy!’

Motto: ‘de gewone dingen ongewoon goed doen’ waarbij geldt ‘garantie is meer dan beloften’.