Artikelen

In de afgelopen jaren zijn diverse aan management gerelateerde vak-artikelen in magazines geplaatst. 

Lijn

 

Inbedden van DevOps in de organsiatie

In Januari 2016 is in het magazine Informatie het artikel gepubliceerd over de toegevoegde waarde aan de organisatie door het gebruik van DevOps.

DevOps-inzichten helpen de kloof tussen development en operations te overbruggen, maar het vraagt een goede voorbereiding. Een visie op het gebruik van DevOps is nodig, aansluitend op de strategie en doelen van de organisatie; de IT dient de business te ondersteunen. De volgende vragen komen naar boven: Heeft DevOps alleen invloed op IT of raakt het de gehele organisatie? Welke organisatieverandering moet je doorvoeren? Welke cultuur en gedrag is er nodig voor DevOps?

Open het artikel: INFO 012016-Heunks-ten Hagen

Lijn

Met de juiste competenties het maximale resultaat halen uit een matrixorganisatie

In Mei 2012 is in het magazine Informatie het artikel gepubliceerd (tevens gepubliceerd in het magazine IT-infra in juni) over de behoefte aan competentiegerichte opleidingen.

Als het gaat om de structuur van een (ICT-service)organisatie blijkt in de praktijk nog maar al te vaak dat er sprake is van een contradictie tussen het verticaal gepositioneerde lijnmanagement, bezien vanuit organisatieperspectief en het horizontaal gepositioneerde service- en project management, bezien vanuit een procesperspectief. Zeker als het gaat om taken en verantwoordelijkheden en de benodigde competenties. De uitdaging waar een organisatie iedere dag mee te maken heeft is om met de juiste competenties het maximale resultaat uit een matrixorganisatie te halen. Sluiten de hedendaagse en met name vakgerichte opleidingen en trainingen hier wel voldoende op aan?

Open het artikel: INFO052012-Heunks

Lijn

Met ITIL v3 van alignment naar integration

In Maart 2011 is in het magazine IT-Infra het artikel gepubliceerd over de soepele integratie die ITIL v3 mogelijk maakt van business en IT, doordat het uitgaat van business service management. Het weergegeven schema (op pagina 29) geeft een integratieweergave naar factoren vanuit Information & Application Management.

Binnen diverse industrieën is het al volstrekt ondenkbaar dat er zonder IT wordt gewerkt. In deze organisaties zijn het businessproces en de ondersteunende technologieën onlosmakelijk met elkaar verbonden. ITIL versie 3 speelt in op de integratie tussen business en IT.

Open het artikel: ITInfra032011-Heunks

Lijn

Gedragscompetenties maken het verschil

In Augustus 2007 is in het toenmalige magazine IT-Beheer het artikel gepubliceerd over het verschil van gedragscompetenties versus vakinhoudelijke kennis en ervaring. Anno nu is de strekking van dit artikel nog steeds van toepassing.

De hedendaagse wijze van opleiding en training zou meer gericht moeten zijn op de ontwikkeling van competenties bij de medewerkers. Organisaties kijken nog steeds te veel naar vakkennis en ervaring en te weinig naar de broodnodige gedragscompetenties, zoals onderhandelingsvaardigheid of conflicthantering. En juist daarmee kunnen ICT-organisaties zich onderscheiden.

Open het artikel: ITBM062007-Heunks

Lijn