Modern Service Management

Modern Service Management is geen IT-feestje. Het is een gezamenlijke ontdekkingsreis van Business en IT en werken vanuit één geïntegreerd managementmodel. Dit vraagt een organisatietransformatie die begint met mensen en wordt in nauwe samenwerking met alle stakeholders gerealiseerd.

Waar ben jij op de reis? Wat is jouw reisbestemming?
Een reis kan niet in kaart worden gebracht als de bestemming niet duidelijk is; de verbeter-richting! En hoe ziet beter er dan uit en wat worden we er dan beter van?

Er zijn drie kernaspecten binnen Modern Service Management die de rode draad vormen in iedere reis:

Waarde co-creatie: Alle stakeholders in de waardeketen van services dragen bij aan het definiëren van vereisten, het ontwerpen van service-oplossingen en zelfs aan het creëren en / of aanbieden van de services zelf.
Samenwerken: Op een manier die tot echte prestaties leidt; de gewenste uitkomsten / eindresultaten van stakeholders. Samen zoeken naar wat waardevol is voor in het bijzonder klanten en gebruikers en actief zoeken naar de wederzijdse benefits en interactieve relaties.
Voortdurend leren: Een lerende organisatie als een werkomgeving waar mensen continu hun mogelijkheden ontwikkelen om de complexiteit te begrijpen, een gedeeld begrip te ontwikkelen en waar het systeemdenken wordt aangemoedigd.

Op een efficiënte en effectieve manier waardecreatie voor alle stakeholders mogelijk maken.

Voor iedere specifieke reis is een whitepaper beschikbaar waarin de ‘ins en outs’ worden beschreven.

  • De Voortdurend verbeterenreis
  • De Waardestroom-reis
  • De Servicerelatie-reis
  • De Digitale transformatie-reis

Voortdurend verbeteren-reis

Besturen, Plannen & Verbeteren

Uitgangspunt: Strategische doelstellingen

Met een voortdurend verbeteren-reis de strategische planning ondersteunen en klantwaarde maximaliseren

Waardestroom-reis

Creëren, Leveren & Ondersteunen

Uitgangspunt: Waardegerichte uitvoerings-modellen

Met een waardestroom-reis de operationele werkzaamheden ondersteunen en klantwaarde maximaliseren

Servicerelatie-reis

Waarde voor stakeholders stimuleren

Uitgangspunt: Klant- / en Gebruikers-ervaringen

Met een servicerelatie-reis de klant- en gebruikerservaring ondersteunen en klantwaarde maximaliseren

Digitale transformatie-reis

Hoge snelheid IT

Uitgangspunt: Integreren Business en Technologie

Met een digitale transformatie-reis het integreren van de business en de technologie ondersteunen en klantwaarde maximaliseren

Aanvraagformulier

    Uw naam (verplicht)

    Uw e-mail adres(verplicht)