Trainingen

  • U zoekt een training die meer gericht is op kunnen dan alleen op kennen?
  • U wilt een duurzame training en handvat om kennis direct toe te passen?

Selecteer bij ‘Trainingsaanbod’ de gewenste training

Door competentiegerichte ontwikkeling leert u, binnen een bepaald werkgebied, de koppeling maken tussen technieken, methodieken en de business.
De achtergrond is over het algemeen het professionaliseren van zowel de organisatie als ook de medewerker. Het duidelijk en inzichtelijk hebben van de organisatiedoelstellingen zijn daarbij van belang om te weten
.
De competentie gerichte oplossingen zijn gericht op het verbeteren van het inzicht, de kennis, de kunde en de vaardigheden
.

Wat doet u vanaf morgen beter? 

  • Trainingen op basisniveau (kennis en inzicht) 

Deze Foundation trainingen hebben betrekking op het eigen maken van kennis over één of meerdere methodische onderwerpen of concepten, en het kunnen begrijpen en interpreteren ervan. Resultaat is dat de essentiële inzichten in overkoepelende kaders kan worden geplaatst, en dit op een overzichtelijke wijze kan worden gevisualiseerd zodat eenvoud en samenhang wordt gecreëerd.     

  • Trainingen op vervolgniveau (toepassing en analyse) 

Deze trainingen hebben betrekking op het kunnen gebruiken van methoden en/of concepten, en het ontdekken en herkennen van patronen, bedoelingen, betekenissen of relaties en hier een conclusie aan kunnen verbinden. Resultaat is dat kennis en inzicht kan worden samengebracht tot iets nieuws, en ideeën of oplossingen op basis van een oordeel en/of standpunt kan worden beargumenteerd.  

Trainingsaanbod