Boek: DevOps …… in beweging

Jan Heunks heeft in juli 2019 in eigen beheer het boek uitgebracht: DevOps ….. in beweging

Het boek is in het bijzonder bestemd voor iedereen die deel uitmaakt van een DevOps-team en specialisten, managers en/of leidinggevenden die betrokken zijn bij de totale (waarde)keten van IT producten en IT-services, van het starten van het Development-proces inclusief het in productie gaan en het van daaruit exploiteren, beheren en onderhouden binnen Operations. 

‘DevOps …… in beweging’ is de eerste uitgebreide Nederlandstalige beschrijving, specifiek gericht op de brede DevOps-context.

Het boek bestaat uit drie delen.
– De toegevoegde waarde van DevOps, als kennismaking
– De theoretische DevOps-kaders, als theoretische verdieping
– Integratie van DevOps in de bestaande organisatiestructuur, de concrete handvatten voor iedereen die wil beginnen aan de DevOps-reis

Invalshoeken, respectievelijk theoretische kaders zijn bepalend voor de wijze waarop DevOps wordt toegepast in de organisatie, afhankelijk van de mogelijkheden die deze organisatie heeft en de keuzen die worden gemaakt. Dit geeft een scala aan management en technologische optieken.

Wat de DevOps-beweging onderscheidt van andere bewegingen wordt in de loop van het boek verduidelijkt. De toekomstig DevOps-specialist zal het handvat vinden om te komen tot optimale communicatie, betere samenwerking en nauwere integratie, tussen in het bijzonder Development en Operations en alle overige belanghebbenden. Slechts het toepassen van DevOps zal de kracht ervan zichtbaar maken.

Dit boek geeft een verzameling invalshoeken en technieken op het gebied van Development (software engineering) en Operations (beheer en onderhoud), binnen een groeiend en snel evoluerend werkveld en in samenwerking met anderen zoals de product owner en bedrijfs-entiteiten zoals bedrijfs architectuur (enterprise-architecture), besturing (governance), nakoming (compliance), informatie-beveiliging (information security) en kwaliteitsborging (quality assurance).

ISBN: 9789090318011 / Hard copy – softcover / 282 pagina’s

Nu met 10% korting; van € 37,95 voor € 34,15

(inclusief verzendkosten)

Lijn

Bestelformulier

  Persoonsgegevens:
  Uw voor- en achternaam (verplicht)

  Uw e-mail adres (verplicht)


  Aantal boeken


  Uw bericht

  Toets de hieronder weergegeven code in: captcha

  U ontvangt automatisch een kopie na verzending.

  Lijn

  In 2016 is, naar aanleiding van het lezen van het boek The Phoenix Project (Behr, Spafford, Kim, 2013), het idee ontstaan voor een Nederlandstalig DevOps boek. Ik heb me verdiept in de geschiedenis van DevOps en ben op zoek gegaan naar waar DevOps nu feitelijk uit bestaat! Wat mij met name heeft geïnspireerd is de hoeveelheid literatuur die ik op mijn research-pad ben tegen gekomen, met allemaal in meer of mindere mate een relatie met het DevOps-gedachtegoed. Het lastige in deze zoektocht was het vinden van eenduidigheid. Dit blijkt ook uit de verschillen in certificerings-mogelijkheden en parallelle criteria, de gehanteerde termen en de brede scope van management en technologische optieken.

  Jan Heunks