Agile Scrum Foundation – Training

Ziet u verandering als een onderdeel van uw project en begeleid u lever uw team dan dat u hen stuurt?

Gaat uw voorkeur uit naar flexibiliteit en aanpassingsvermogen in uw projecten in plaats van documentatie en structuur? 

Agile Scrum richt zich op het behalen van een gemeenschappelijk doel door succesvol samen te werken. Agile methodes zijn in het bijzonder populair bij sotfware ontwikkeling en worden steeds vaker gebruikt in andere werkvelden.

De Agile manier van werken gaat uit van een multidisciplinair team dat zichzelf organiseert en in korte cyclische stappen (Sprints) telkens een werkend product oplevert. Scrum is de meest toegepaste Agile methode en als raamwerk specifiek gericht op het ontwikkelen en onderhouden van complexe producten. Scrum is een Agile ontwikkelingstoepassing. Scrum is eenvoudig te begrijpen maar moeilijk te beheersen.

In de training Agile Scrum Foundation vergaart u kennis en creëert u inzicht in de structuur van Scrum. De structuur van Scrum onderscheid de navolgende onderdelen:

  • De rollen zorgen voor de invulling van de werkzaamheden van een zelf-organiserend, multidisciplinair Scrum Team.
  • De artefacten vertegenwoordigen werk of waarde die waardevol zijn voor het bieden van transparantie en voor mogelijkheden tot inspectie en aanpassing (adaptie).
  • De voorgeschreven gebeurtenissen zorgen voor regelmaat en om de behoefte aan overige, niet in Scrum gedefinieerde bijeenkomsten te minimaliseren.

Na afloop van de training:

  • kent u het gedachtegoed en principes van Agile;
  • bent u bekend met de levenscyclus van een Agile Scrum project en alternatieve indelingen;
  • kent u de beschikbare technieken voor plannen en beheersen, inclusief voor- en nadelen;
  • weet u welke rollen en verantwoordelijkheden er zijn in een Agile Scrum project;
  • heeft u tijdens de training voldoende praktijk voorbeelden gekregen om de theorie direct toe te passen;
  • bent u na enige zelfstudie voldoende voorbereid op het examen.

Op zoek naar een training met rendement of gewoon als vergelijk met andere aanbiedingen? Informeer vrijblijvend en vraag een offerte aan.
Klik hier voor het aanvragen van een vrijblijvend voorstel.