Lean Management weetjes

 • Lean Management zorgt ervoor dat verbeteringen (in de processen) binnen een organisatie in een beheersbaar, gesynchroniseerd tempo verlopen en is gericht op het blijvend leveren van klantwaarde. Klantwaarde wordt bereikt door mensen, processen en technologie: in die volgorde.
 • Lean Management belooft, als managementconcept, een hogere productiviteit en minder kosten. Maar Lean Management onderscheidt zich van andere, traditionele managementbenaderingen die zich richten op verbeteringen. Voor Lean Management is een ‘servicegerichte’ structuur en cultuur het uitgangspunt.
 • Gebruik wordt gemaakt van diverse hulpmiddelen en technieken om het doel, het leveren van waarde aan de klant, aan te laten sluiten op de processen en de mensen. Hulpmiddelen en technieken zijn op zichzelf nog niet effectief. Alleen met de juiste mentaliteit (mindset) van alle betrokkenen in de organisatie hebben de hulpmiddelen en technieken pas echt effect. Maar om de mindset van de medewerkers én hun managers op hetzelfde niveau te brengen als dat van een Lean-manager, vergt veel investering.
 • In hun boeken The Machine that Changed the World (1990) en Lean Thinking, Banish Waste and Create Wealth in Your Corporation (1996, 2003), beschrijven James Womack en Daniel Jones op basis van de Toyota-principes, Lean op een universele wijze. Deze publicaties vormden voor veel organisties de aanleiding om met Lean Management te beginnen. Het boek Lean Thinking beschrijft vijf stappen (ook wel principes genoemd) om tot een Lean-organisatie te komen:
  • Value (waarde).
  • Value stream (waardestroom).
  • Flow (doorstroming).
  • Pull (vraagsturing).
  • Perfection (perfectie).
 • Als er vandaag de dag over Lean wordt gesproken, is het van belang te weten of daarmee wordt gerefereerd aan Lean Manufacturing of aan Lean Management. Lean Manufacturing (soms ook Lean Production genoemd) heeft namelijk meestal alleen betrekking op de fabricage zelf, terwijl de maakbaarheid al in het ontwerp wordt ingebouwd. Het kan operationeel in de fabricage nog zo goed worden gedaan, als het ontwerp niet juist is, zal het uiteindelijk te kostbaar zijn. In de serviceverlening, zoals in ziekenhuizen en dergelijke, is Lean Management de meest geschikte term, want het vergt nogal een mentale drempel om in een operatiekamer van een ‘productieproces’ te spreken.
 • Er zijn in de laatste jaren nogal wat varianten ontstaan, zowel gericht op de maakindustrie als op de dienstverlenende sectoren. Voorbeelden van industrieën en sectoren waar Lean volop wordt toegepast zijn: onderwijs, detailhandel, productie, serviceverlening, gezondheidszorg, overheid, financiële diensten, productontwikkeling, softwareontwikkeling et cetera. Ook Lean IT is een voorbeeld van een verdere doorontwikkeling van Lean Management.