Aanpak Uitgangspunt 1

Aanpak-U1Het doel van de aanpak is gezamenlijk een effectieve organisatiestructuur ontwikkelen en onderhouden. Hiertoe worden vier uitgangspunten gehanteerd.

Mensen ondersteunen datgene dat ze helpen te creëren!

Van inspiratie naar participatie

Een traject heeft ons inziens meer te maken met veranderings- en verbetermanagement dan met de invoering van een methodiek, een framework of een nieuw proces. Om organisatiebehoeften te analyseren en de oplossingen te realiseren is de opzet van een tijdelijke organisatie van groot belang. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een projectmatige aanpak. Door gebruik te maken van een project zijn er voor de organisatie duidelijke beslismomenten. Er kan dan bepaald worden of het project doorgaat, stopt of bijgesteld moet worden. De zogenaamde Business Case is een cruciaal onderdeel binnen veranderings- en/of verbetermanagement.

Hierbij worden de stellingen gehanteerd dat:

 • Een organisatieverandering is niet altijd verbetering.
 • Voor verbetering is niet altijd een organisatieverandering noodzakelijk.
 • Competentie verbetering leidt de vernieuwing langs een evolutionaire weg en daarmee tot duurzame efficiency verbetering.
 • “Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen.”
 • Optimale integrale afstemming tussen alle betrokken partijen waarbij alle belangen evenwichtig aandacht krijgen.
 • “Leiderschap zou moeten voortkomen uit begrip voor de behoeften van hen die erdoor zouden worden beïnvloed.”

De stappen, die situatie afhankelijk zijn, worden van binnen naar buiten genomen. Hierbij ligt de nadruk op effectiviteit, relaties en communicatie. De aanpak is gericht op gebruik van het aanwezige talent binnen uw eigen organisatie, betrokkenheid en het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers binnen uw organisatie. Uitgaande van het feit dat de veranderingen veelal ICT gerelateerd is en men daarbij te maken heeft met hoog opgeleide professionals waarbij het succes afhankelijk is van de persoonlijke inzet van de medewerkers. Gebruik wordt gemaakt van de navolgende basisbeginselen:

 • Veranderen met het resultaat voor ogen
 • Communicatie via de lijn
 • Aan de slag binnen de eigen invloed
 • Voortgangsbespreking via de lijn
 • Transparante weergave van resultaten

Het kan nodig zijn om voorafgaand aan een veranderings- of verbetertraject een nulmeting uit te voeren. Hiermee krijgt u als organisatie inzicht in waar uw organisatie staat met betrekking tot het invoeren van veranderingen/verbeteringen. 
Teneinde de gestelde doelen te bereiken, dient een organisatie vooral die dingen te doen waar ze goed in is, en waar de omgeving (in het bijzonder de afzetmarkt) op zit te wachten.
Er dient vanuit strategisch perspectief een vertaalslag gemaakt te worden naar het tactische niveau en vervolgens naar het operationele niveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.