Aanpak Uitgangspunt 4

Aanpak-U3Het doel van de aanpak is gezamenlijk een effectieve organisatiestructuur ontwikkelen en onderhouden. Hiertoe worden vier uitgangspunten gehanteerd.

Ervaringen (her)kleuren voortdurend ons leer- en belevingsverhaal!

Hoe maak je verandering van binnenuit mogelijk

Veranderingen/verbeteringen kunnen door medewerkers als bedreigend worden ervaren. De medewerker moet zijn werkwijze gaan veranderen en soms worden de voordelen van een verandering/verbetering niet voldoende ingezien. Met behulp van gerichte workshops krijgt de medewerker een goede basis zodat de voordelen begrepen en (h)erkend worden. Mogelijke workshops zijn, kwaliteit, procesmatig werken, projectmatig werken en werksimulaties.

Laag voor laag moet binnen de organisatie de verandering/verbetering onder aanvoering van stakeholders met voldoende invloed van het lijnmanagement doorgevoerd worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat zij, daar waar nodig is, ook mee veranderen.
Iedere organisatie kent zijn eigen cultuur en structuur en deze bepalen de vorm van leiderschap, de interne communicatie en het human resources beleid binnen de organisatie. Andere invloeden komen vanuit de externe omgeving zoals de sector en branche, concurrentie, wetgeving, technologische innovatie, arbeidsmarkt. Deze factoren werken in op én stellen eisen aan de slagvaardigheid en het concurrerende vermogen van de interne organisatie.
Beginnende Proces-, Service- en Projectmanagers hebben vaak de behoefte aan extra begeleiding en ondersteuning in hun leiderschapsproces. Dit kan het beste door een senior professional aan zijn zijde te plaatsen.

Een van de belangrijke onderwerpen is dat er gebruik wordt gemaakt van het continue verbeterproces, op basis van de Plan-Do-Check-Act cyclus van Deming.
Vanuit het aspect richten vindt het inrichten (ontwikkelingsmanagement) en het verrichten (prestatiemanagement) op hoofdlijnen plaats. Er wordt gebruik gemaakt van het continue verbeterproces:

JHE - 2007 - 2
[Cyclus ontwikkelen talent, Jan Heunks – 2007]
  • Plan – Inschatten: de (her)planningsfase. Vanuit gedefinieerde doelstellingen dienen de resultaten duidelijk te zijn. Aandacht is er voor de randvoorwaarden (aanwezig in arbeidspotentie) en de belangen van de betrokkenen (de persoonlijke verwachtingen en talenten);
  • Do – ontwikkelen: het proces wordt uitgevoerd en de resultaten worden gemeten op basis van de ontwikkelingen;
  • Check – beoordelen: de resultaten worden vergeleken met de doelstellingen;
  • Act – belonen: de borging van de werkwijze (stabilisatie) en/of de benodigde acties om de resultaten te verbeteren maar ook het in een goede verhouding belonen. 

Een duurzame invulling vindt plaats vanuit:

 • Gemeenschapsgevoel; Co-existentie
 • Open en creatief werkklimaat, vertrouwen
 • Motivatie, betrokkenheid en verantwoordelijkheid
 • Ondernemerschap
 • Ontvankelijkheid voor transformatieprocessen
 • Open dialoog
 • Denken vanuit cyclische processen – oorzaak en gevolg –
 • Context bepaald identiteit.
 • Complementaire samenwerking
 • Sturing op waarden en betekenis
 • Leren door doen
 • Co-evolutie en
 • Co-creatie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.