Bedrijfsvoering Gebruik

Spectrum - Bedrijfsvoering GebruikBij bedrijfsvoering gaat het om het bij elkaar brengen van mensen om samen een gewenst doel te bereiken. Het omvat het hebben van een visie, het maken van een plan (planning), dit laten uitvoeren en dit eventueel (laten) controleren en bijsturen. Informatievoorziening vormt een essentieel en integraal onderdeel van bedrijfsvoering en heeft o.a. tot doel de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Daartoe dienen gegevens op een gestructureerde wijze te worden vastgelegd en toegankelijk te zijn. Om het de gebruikers mogelijk te maken de informatievoorziening voortdurend te gebruiken dient de informatievoorziening zowel geëxploiteerd als onderhouden te worden.

Binnen de bedrijfsvoering zijn er onderdelen die niet of nauwelijks aan verandering onderhevig zijn (stabiel) en onderdelen die direct beïnvloedbaar zijn (dynamisch). De stabiele delen zijn bedrijfsvoeringsaspecten die niet of nauwelijks veranderen. Dit betreft de doelen, de bedrijfsfuncties, de producten en de gegevens die nodig zijn ten aanzien van het primaire proces. De dynamische delen zijn bedrijfsvoeringsaspecten die wel aan verandering onderhevig zijn. Dit betreft de organisatiestructuur, het besturings- en managementconcept, de inrichting van de bedrijfsprocessen, de wijze waarop de gegevens in deze processen worden gebruikt i.c. de informatiebehoefte. 

Veranderingen en verbeteringen binnen een organisatie spitsen zich dan ook in hoofdzaak toe op de dynamische aspecten. Kijkend naar de informatievoorziening, als essentieel en integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, dan kan ook hier onderscheid worden gemaakt in stabiel en niet stabiel. Gegevensbeheer, als stabiele factor, is afgeleid van de stabiele delen van de bedrijfsvoering en richt zich op het aanbrengen van structuur in gegevens. Gegevensgebruik, als niet stabiele factor, kent een flexibel en dynamisch karakter met name omdat de informatie wens en behoefte nogal eens wijzigt.
Ook hier geldt dat beheer (in dit geval gegevensbeheer) betrekking heeft op het in stand houden, in overeenstemming met de daaraan gestelde eisen en rekening houdend met de situationele factoren. Gegevensgebruik is de wijze waarop de eindgebruikers gebruik maken van de gegevens. Dit wordt, bezien vanuit de optiek van informatievoorziening, ondersteunt door de functionaliteiten binnen een informatiesysteem.

Wilt u naar aanleiding van het bovenstaande contact met ons opnemen voor informatie: klik dan hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.