Lean IT (algemeen)

Lean IT als paradigmashift; een verandering in opvatting!

Een organisatie die kiest voor de Lean IT-aanpak evolueert een traditionele manier van managen, van zowel de Business als de IT, naar een hedendaagse, realistische wijze van managen. En dat is waar veel organisaties naar op zoek zijn.

Een manier van denken en handelen

Bij Lean IT gaat het vooral om het creëren van klantwaarde. Dit is alleen haalbaar als de hele organisatie bereidt is de Lean-filosofie te ‘adopteren’.

Klik hier voor het aanvragen van een vrijblijvend voorstel.

Lean IT Foundation – Training 

Lean IT Foundation helpt IT-organisaties om ervoor te zorgen dat zij hun klanten de best mogelijke IT-services bieden. Door het begrijpen van de klantwaarde, de processen die deze waarde leveren, de manier om de prestaties te managen, de manier van organiseren en de gewenste houding en gedrag, worden IT-organisaties geholpen om de mind-set van continue verbetering te ontwikkelen. Lean IT is complementair aan alle andere best practice methoden.

Lean IT Kaizen – Training

Lean IT Kaizen is het Japanse woord voor continue verbetering met behulp van kleine incrementele veranderingen. Het zorgt ervoor dat ‘een verandering ten goede komt’; Kai = verandering, Zen = naar het goede. Kaizen is een aanpak voor het verhelpen van problemen en vormt de basis van incrementele continue verbetering in een organisatie. Een probleem betreft een moeilijkheid die moet worden verholpen of worden behandeld. Wanneer Kaizen wordt toegepast op willekeurig welke werkplek, betekent Kaizen continue verbetering waar iedereen bij betrokken is, zowel managers en medewerkers, elke dag en overal, zodat er een procesverbeteringsstructuur en -cultuur ontstaat.

Lean IT Leiderschap – Training 

Lean IT Leiderschap bouwt verder op de basiskennis die middels Foundation is verworven. Het is erop gericht om ervoor te zorgen dat de mensen die een leidende rol vervullen binnen een Lean IT-organisatie weten wat ze moeten doen om te helpen bij het ontwikkelen naar een Lean IT-organisatie. De rol kan in een formele of informele hoedanigheid worden uitgevoerd. Een belangrijk voordeel wordt behaald door eerst de Lean IT Kaizen rol te begrijpen. Een van de kerntaken van Lean IT Leiderschap is namelijk het aansturen en aanleren van continue verbetering bij anderen. De hulpmiddelen voor deze rol zijn een gedetailleerd onderdeel van Lean IT Kaizen.

Klik hier voor het aanvragen van een vrijblijvend voorstel.