Organisatie Strategie

Spectrum - Organisatie Strategie

De organisatiestrategie geeft antwoord op de vraag hoe de mensen in de organisatie de geformuleerde doelen gaan realiseren: de weg waarlangs en de manier waarop. De strategie is een in de tijd gefaseerd (jaar)plan, het feitelijke business plan, waarin alle acties en activiteiten zijn opgenomen.
Strategie is door  Porter gedefinieerd als de manier waarop en het geheel van middelen waarmee vooraf opgestelde doelen worden nagestreefd. Het stellen van doelen is dus een voorwaarde om een strategie te kunnen opstellen.
Dit onderdeel staat direct in lijn met het strategisch informatieplan (Zie hiervoor Informatie Strategie). Dit strategisch informatieplan is in feite een resultante van de algemene organisatiestrategie. Strategie bestaat uit doelbepaling en daarvan afgeleid beleidsbepaling (het aangeven van de wegen).

Het organisatiebeleid  zijn de concreet weergegeven doelen, middelen en het tijdpad. Onder beleid wordt  het aangeven van de richting (visie, uitspraken en voorschriften) en de middelen verstaan waarmee de gestelde (organisatie)doelen zullen worden gerealiseerd.

Alignment is beter en sneller te bereiken als de strategie en het beleid van een organisatie het resultaat is van multidisciplinaire samenwerking in een organisatie waar ook de ICT mensen bij zijn betrokken. De betrokkenheid van ICT bij het ontwikkelen van de organisatiestrategie is dan ook een belangrijke enabler.

Wilt u naar aanleiding van het bovenstaande contact met ons opnemen voor informatie: klik dan hier

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.