De ‘management zin’ van continue verbetering!

Continue verbetering is een veranderingsvorm, gericht op het vergroten van de effectiviteit en/of de efficiëntie van de organisatie ter ondersteuning van het beleid en de (strategische) doelstellingen. Het is daarmee niet beperkt tot alleen kwaliteitsinitiatieven. Verbetering van de bedrijfsstrategie, bedrijfsresultaten en de relaties tussen klanten, werknemers en leveranciers zijn het onderwerp van continue verbeteringsactiviteiten. Simpel gezegd: ‘steeds beter worden’.

Wat kan er beter?

Continue verbetering dient zich te richten op zogenoemde enablers zoals leiderschap, communicatie, middelen, (organisatie)architectuur, mensen en processen – met andere woorden, alles in de organisatie, binnen alle functies en op alle niveaus.

Continue verbetering dient te leiden tot betere resultaten, zoals de prijs, de kosten, de productiviteit, de time to market, de levering, de responsiviteit, de winst en klant- en medewerkerstevredenheid. Er is een tendens dat verbeteringsactiviteiten zich richten op een niveau (afdeling, proces, component e.d.) die de overall bedrijfsresultaten niet verbeteren. Dit leidt tot het verplaatsen van beperkingen of problemen naar ergens anders in de procesketen.

Wanneer kan het beter?

Verbetering gaat niet over het gebruik van een set van tools en technieken. Verbetering gaat ook zeker niet alleen over organisatiebewegingen, het organiseren van verbeterteams en het opleiden van mensen.

‘Verbetering is een gevolg’

Er is sprake van verbetering na een gunstige verandering in organisatieprestaties. Indien de gunstige verandering uitblijft, dan dienen er activiteiten uitgevoerd te worden, op welk vlak dan ook, om de gunstige verandering alsnog te bereiken. De grote vraag is, zijn dit verbeteringsactiviteiten of herstelactiviteiten? Zie hiervoor de blog: Er is altijd wel iets te verbeteren

Waarom kan het beter?

Alle managementactiviteit zijn gericht op controle of op verbetering. Managers wijden ofwel hun inspanningen aan het handhaven van de prestaties, het voorkomen van grote verandering of het creëren van verandering; als doorbraak of als verbetering. Wanneer een bedrijf stil blijft staan, verliezen zij hun concurrentiepositie, dus dienen er verbeteringen plaats te vinden om gelijke tred te houden in de vaak complexe bedrijfsomgevingen.

Geen zin? Dan maak je maar zin!

practice what you preach

Hoe kan het beter?

Elk systeem, programma of project dient te voorzien in een verbeteringscyclus. Daarom dienen, als een doelstelling is bereikt, de activiteiten gericht te zijn op het identificeren van manieren om het werk (nog) beter te doen.

Continue verbetering wordt uitgevoerd door teams die problemen opsporen, naar oplossingen zoeken of veranderingen doorvoeren. Deze teams kunnen afdelingsgericht of afdeling-overstijgend werken. Voorwaarde is dat het beleid en de (strategische) doelstellingen wordt ondersteund. Dit vraagt een adequaat sturingsmechanisme die de teams naar hun doel leidt, en er vooral voor zorgt dat de omgeving succesvol is!

Conclusie

Continue verbetering heeft betrekking op de gehele organisatie en alles wat het doet. Het dient de hoogste prioriteit te zijn van het uitvoerend management en het succes hangt af van betrokkenheid van de top. Deze toezegging dient duidelijk zichtbaar te zijn. Het is niet genoeg om alleen beleidskaders af te kondigen. Als uitvoerend management haar betrokkenheid niet toont door te doen wat het zegt, kan niet worden verwacht dat anderen zich committeren aan het beleid.

practice-what-you-preach

Gepubliceerd door

Jan Heunks

Jan Heunks is oprichter en eigenaar van Management Consulting Solutions. Jan is als consultant en trainer binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Door op adequate wijze veranderingen of verbeteringen aan te brengen in een demand-supply en/of in een regieorganisatie zorgt hij voor meer grip op projecten en processen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.