De ‘samenhang’ tussen Lean IT en Scrum

Lean IT: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door het minimaliseren van verspilling en het verbeteren van de operationele excellentie. Dat wil zeggen het verbeteren van zowel de prestaties van de IT-processen als die van de IT-serviceverlening.

Scrum: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door ontwikkelwerkzaamheden in een kort tijdsbestek uit te voeren, met een frequente betrokkenheid van de klant, en om veranderingen zo snel mogelijk te maken.

Lijn

Wat is Scrum

Scrum is een framework voor Agile-management dat in eerste instantie is ontwikkeld voor het flexibel kunnen beheren van het (software)ontwikkelproces, maar is ook breder toepasbaar. Er wordt gewerkt in multidisciplinaire, zelfsturende teams die in korte sprints (iteraties van afgebakende lengte van 1 tot 4 weken) werkende software opleveren.

Scrum sprint-cyclus

Samenwerking, communicatie en teamgeest zijn voor Scrum sleutelwoorden. Scrum kan als onderdeel van de uitvoeringsfase binnen een Agile-werkstroom worden gebruikt (het leiden van de dagelijkse Scrum). Deze Agile-werkstroom is grofweg in te delen in drie fasen en kan prima worden ondersteund met hulpmiddelen en technieken vanuit Lean.

Agile-werkstroom in relatie tot Lean IT hulpmiddelen en -techniekenWat is Lean IT

Lean IT is een verlenging van de principes van Lean, toegepast op een IT-omgeving. De integrale aanpak richt zich op het maximaliseren van waarde voor de klant door het minimaliseren van verspilling. Met verspilling worden activiteiten bedoeld die geen waarde toevoegen. Lean IT gaat over het ontwikkelen en managen van de IT-omgeving in de zin van de provider, de services, de componenten en de assets (in relatie tot de informatievoorziening) die bijdraagt aan het maximaliseren van de klantwaarde door het minimaliseren van verspilling.

Lean IT gaat ook over de continue verbeteringen van de te leveren IT-services door de supplyorganisatie aan de demandorganisatie. Lean IT kan het beste worden beschouwd als een ‘mindset’ en is, in tegelstelling tot wat vaak wordt gedacht, geen organisatiemodel of raamwerk (framework).

Lean IT is in het bijzonder bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met het managen van bedrijfs-informatie (information management) en het managen van ondersteunende technologie (information technology).

De samenhang

Binnen zowel Lean IT als Scrum worden continu activiteiten ondernomen die bijdragen aan het verbeteren van de waardestroom. Voor beide geldt dat de demandorganisatie het wil (vraagt erom en wil ervoor ‘betalen’) en het wordt in één keer goed gedaan. Kenmerk van zowel Scrum als Lean IT is het woord continu, een cyclische beweging die iedere keer opnieuw begint. Als naar beide manieren van werken wordt gekeken blijkt dat beide een cyclisch proces hebben, bestaande uit diverse stappen.

De specifieke stappen binnen Scrum (ervan uitgaande dat er een goede Backlog is):

  • Sprint-planning: een aantal User Stories wordt uit de Backlog gehaald, inhoudelijk doorgenomen, ingeschat en uitgewerkt.
  • Sprint: de activiteiten vanuit de Sprint Backlog worden opgepakt en uitgevoerd.
  • Sprintreview: het resultaat van de Sprint wordt aan de demandorganisatie getoond.
  • Implementatie: bij akkoord wordt het resultaat als release uitgerold (naar productie).

De stappen binnen Lean IT (ervan uitgaande dat er een lijst met verbeterpunten is):

  • Plan: Een verbeterpunt wordt opgepakt.
  • Do: Een verbeterpunt wordt ontrafeld, verbeteracties worden opgezet.
  • Check: Op kleine schaal wordt gecontroleerd of het daadwerkelijk tot verbetering gaat leiden.
  • Act: Bij een positief resultaat worden de verbeteracties in de organisatie/het proces geïmplementeerd.

In de onderstaande tabel worden de aanpakken Scrum en Lean IT met elkaar vergeleken. Bij beiden kan het specifiek gaan om functies of kenmerken van een IT-service of om issues die niet goed lopen. Als het bij Check/Sprintreview tegenvalt, wordt dit in een volgende cyclus bijgesteld om wel een positief resultaat te krijgen. Concreet houdt dit in dat de Scrum-aanpak uitstekend is te combineren met Lean IT.

Vergelijking Lean-IT cyclus met de Scrum-cyclus

Gepubliceerd door

Jan Heunks

Jan Heunks is oprichter en eigenaar van Management Consulting Solutions. Jan is als consultant en trainer binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Door op adequate wijze veranderingen of verbeteringen aan te brengen in een demand-supply en/of in een regieorganisatie zorgt hij voor meer grip op projecten en processen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.