Topmenu (2016)

Archief | Lean Management

De Product Owner versus de Service Owner

Binnen het vakgebied IT-servicemanagement woedt een al jarenlange discussie wat het verschil is in diverse rollen. Neem de rol van Service Manager, of de diverse rollen zoals Incident Manager, Availability Manager, Capacity Manager, Change Manager et cetera. Een belangrijk reden om deze rollen in een organisatie te introduceren ligt in het feit dat er een […]

Lees Verder 0

De ‘management zin’ van continue verbetering!

Continue verbetering is een veranderingsvorm, gericht op het vergroten van de effectiviteit en/of de efficiëntie van de organisatie ter ondersteuning van het beleid en de (strategische) doelstellingen. Het is daarmee niet beperkt tot alleen kwaliteitsinitiatieven. Verbetering van de bedrijfsstrategie, bedrijfsresultaten en de relaties tussen klanten, werknemers en leveranciers zijn het onderwerp van continue verbeteringsactiviteiten. Simpel […]

Lees Verder 0

Lean IT gaat verder dan Agile

In de jaren ’80 van de vorige eeuw is binnen de IT, als tegenreactie op de watervalaanpak, nagedacht over methoden om het ontwikkelen van software te versnellen. Kort gezegd is de Agile-aanpak erop gericht om met een klein, multidisciplinair team, doelgericht, meetbaar en efficiënt te werken, waarbij de werkzaamheden worden ingedeeld in kleine behapbare delen […]

Lees Verder 0

Lean Management als een blijvende waarde (strategie als leidende of lijdende factor)

Lean management wordt voor veel organisaties steeds belangrijker. De reden is dat het werken aan (bedrijfs)processen in veel organisaties centraal is komen te staan. Dat wil niet zeggen dat processen de meest belangrijke factor is, maar onvoldoende grip op de processen hebben is funest in willekeurig wat aan een klant wordt geleverd. Er geldt een […]

Lees Verder 0

De opmaat naar Agile Service Management

Binnen veel organisaties is er een strijd gaande tussen het loslaten van de ITIL-kaders en het adopteren van de Agile-kaders. Voornamelijk het gebruik van Scrum (als ‘lichtgewicht’ Agile-aanpak) en DevOps (het behendiger leveren van IT-services; continue levering) viert hoogtij. Het is bijna zover dat wanneer je als organisatie niet Agile werkt je eigenlijk als mateloos […]

Lees Verder 0

Motto: ‘de gewone dingen ongewoon goed doen’ waarbij geldt ‘garantie is meer dan beloften’.