Archief | Lean IT

CSI als strategisch hulpmiddel

Behendig werken aan continue serviceverbetering Het leveren van IT-services is voorwaar geen sinecure. De hedendaagse complexiteit van informatiesystemen, de gevraagde flexibiliteit (agility), de mate van beweeglijkheid (mobility), de verwachte duurzaamheid (sustainability) en allerlei risico’s, beperkingen (constraints) en onzekerheden (uncertainties) waarmee organisaties te kampen hebben, maken het lastig voor de IT om dit te volgen. Ook […]

Lees Verder 0

De ‘samenhang’ tussen Lean IT en Agile

Lean IT: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door het minimaliseren van verspilling en het verbeteren van de operationele excellentie. Dat wil zeggen het verbeteren van zowel de prestaties van de IT-processen als die van de IT-serviceverlening. Agile: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door met een klein, multidisciplinair team, doelgericht, meetbaar en […]

Lees Verder 0

De ‘samenhang’ tussen Lean IT en Scrum

Lean IT: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door het minimaliseren van verspilling en het verbeteren van de operationele excellentie. Dat wil zeggen het verbeteren van zowel de prestaties van de IT-processen als die van de IT-serviceverlening. Scrum: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door ontwikkelwerkzaamheden in een kort tijdsbestek uit te voeren, […]

Lees Verder 0

Lean IT gaat verder dan Agile

In de jaren ’80 van de vorige eeuw is binnen de IT, als tegenreactie op de watervalaanpak, nagedacht over methoden om het ontwikkelen van software te versnellen. Kort gezegd is de Agile-aanpak erop gericht om met een klein, multidisciplinair team, doelgericht, meetbaar en efficiënt te werken, waarbij de werkzaamheden worden ingedeeld in kleine behapbare delen […]

Lees Verder 0

De Lean IT organisatie (volgens Gartner)

‘De organisatie bereikt weinig met Lean IT wanneer medewerkers niet energiek zijn en veranderingen niet goed aankunnen!’ Er ontstaat meer en meer een organisatie vanuit het perspectief dat er meer middelen op het middenniveau (tactisch/inrichten) dan op het laagste niveau (operationeel/verrichten) ontstaan. Het laagste niveau bevat middelen van ofwel technologische diensten of andere dienstverleners. De […]

Lees Verder 0

Motto: ‘de gewone dingen ongewoon goed doen’ waarbij geldt ‘garantie is meer dan beloften’.