De ideale kenniswerker

‘Kennis is het persoonlijk vermogen om informatie betekenis te geven voor eigen handelen en denken, met behulp van eerder verworven ervaringen, vaardigheden en attitude (K = I * EVA, Weggeman).

Kenniswerker-2Kennis is echter niet hetzelfde als informatie. Kennis bestaat uit een expliciete (informatie) alsook een impliciete (ervaring, vaardigheden, attitude) component. Kennis en informatie mogen dan ook niet gelijk worden gesteld. Informatie wordt pas kennis als je iets met die informatie doet: vergelijken met andere informatie, er conclusies uit trekken, samenvoegen met andere kennis, erover praten met anderen, etc. Informatieoverdracht en kennisoverdracht mogen evenmin met elkaar gelijk worden gesteld, omdat bij informatieoverdracht het delen van ervaringen, vaardigheden en attitude niet aan de orde is. Wanneer je informatie opneemt, wordt die informatie – bewust of onbewust – gecombineerd met de in het hoofd aanwezige informatie, ervaringen, vaardigheden en attituden. Zo muteert de opgenomen informatie de kennis van de ontvanger.

Naast impliciete en expliciete kennis wordt ook een onderscheid gemaakt in culturele kennis (Choo, The knowing organization). Deze kennis komt tot uiting in de aannamen, overtuigingen en normen die medewerkers van een organisatie gebruiken om de werkelijkheid te interpreteren en de waarde van nieuwe informatie te beoordelen. Er ligt een relatie tussen culturele kennis en de attitude-component van impliciete kennis, maar er is ook een duidelijk verschil: de attitude-component is persoonsgebonden en culturele kennis is een sociaal verschijnsel.

Een kenniswerker is iemand die kennis en informatie tot zich neemt en deze interpreteert, ontwikkelt en vervolgens gebruikt en distribueert. De kenniswerker gebruikt zijn vaardigheden om problemen te signaleren om vervolgens oplossingen en alternatieven te zoeken.
Hierbij is het belangrijk om een indruk te hebben van de relevantie van de kennis die je hebt vergaard, uitgedrukt in tijd. De halfwaarde tijd wordt in ieder geval steeds korter waarmee vastgesteld dat behaalde kennis van nu al voor de helft als achterhaald moet worden beschouwd over misschien vier jaar en zal over acht jaar zelfs nog maar een kwart zijn van hetgeen is geleerd voor het werk van belang zijn.

Wanneer wordt gekeken naar wat kenniswerk is, kan dit het beste als volgt worden weergegeven.

  • Als er in het betreffende vakgebied veelvuldig nieuwe problemen moeten worden opgelost door middel van het maken van conceptuele zaken, waarvoor geen standaardoplossing beschikbaar is;
  • de kenniswerker daarvoor een cyclus doorloopt van probleemdefinitie, ontwerp, testen en kennis ontwikkelen;
  • de kenniswerker hiervoor relatief veel en permanent moet leren;
  • de kenniswerker hiervoor een grote mate van handelingsvrijheid en verantwoordelijkheid krijgt;
  • de lerende organisatie waarin het vak wordt uitgeoefend in staat is om de omstandigheden te faciliteren waarin dit mogelijk is;
  • in het vak conceptuele kennis, feitenkennis, verklarende kennis en praktijkkennis een grote rol spelen.

Gepubliceerd door

Jan Heunks

Jan Heunks is oprichter en eigenaar van Management Consulting Solutions. Jan is als consultant en trainer binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Door op adequate wijze veranderingen of verbeteringen aan te brengen in een demand-supply en/of in een regieorganisatie zorgt hij voor meer grip op projecten en processen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.