Sturen en Beheersen

‘De business is (constant) aan veranderingen onderhevig. Tegelijkertijd staat ook op IT-gebied de techniek niet stil. Tel daar een veranderende werkcultuur bij op en de besturing van een IT-organisatie lijkt complexer dan ooit.’

BeheersingsdruppelSturen en beheersen is vandaag de dag een andere opgave dan in de afgelopen decennia. Door veelal het grote aantal informatiesystemen binnen een organisatie moeten managers en bestuurders zich vaak een weg vinden in de veelheid aan data. Deze data zal met behulp van software naar informatie vertaald moeten worden, voordat het bruikbaar is. Deze vertaalmogelijkheden zijn in de achterliggende jaren sterk toegenomen door de geavanceerde software en infrastructurele technieken. Dit breidt de mogelijkheden sterk uit, wat tevens nieuwe informatiebehoefte creëert. Daarnaast leiden externe invloeden tot uitgebreidere informatievraagstukken. In het verleden werd voornamelijk gerapporteerd met informatie over productie en kosten. Die tijd ligt al ver achter ons. Sinds jaren is er veel meer aandacht gekomen voor bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid en logistiek.

De wijze waarop een organisatie is georganiseerd bepaald in belangrijk mate hoe de informatiearchitectuur ingericht dient te zijn en als gevolg hiervan de ontwikkeling van ondersteunende applicaties, infrastructuur en geautomatiseerde processen eruit ziet.

Het ontwerpen, plannen en beheren van de informatievoorziening dient in lijn te zijn met de beoogde organisatietaken en -doelen. Het ontwerpen, plannen en beheren van de benodigde IT-services dient in lijn te zijn met de vraag naar informatievoorziening. Het gebruik en de ondersteuning van de informatievoorziening alsmede de exploitatie van de IT-services zijn vervolgens belangrijke verbeterparameters.

Om tot verbetering van de (IT-)bedrijfsvoering te kunnen komen is een belangrijke voorwaarde dat er sprake is van duidelijke (strategische) organisatie- en afgeleidde IT-doelen. 

  • (Interne) sturing betreft het richting geven aan de wijze waarop een organisatie haar taken moet realiseren binnen de gestelde (wettelijke) kaders en de omgeving (business rules).
    Dit houdt onder andere in het creëren van de organisatorische voorwaarden hiervoor, het vertalen van taken in doelstellingen, plannen en budgetten en de communicatie daarover.
  • (Interne) beheersing betreft het op grond van periodieke en niet periodieke informatie verkrijgen van inzicht in de (mate van) realisatie van de taken en het op basis van die informatie zo nodig bijsturen.
  • Ondersteunende processen zijn de processen die direct dan wel indirect de primaire processen faciliteren.

Gepubliceerd door

Jan Heunks

Jan Heunks is oprichter en eigenaar van Management Consulting Solutions. Jan is als consultant en trainer binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Door op adequate wijze veranderingen of verbeteringen aan te brengen in een demand-supply en/of in een regieorganisatie zorgt hij voor meer grip op projecten en processen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.