Archief | Competentie-issues

De succesvolle kenniswerker

‘Leren is een proces dat voortdurend aan de orde is bij de kenniswerker;  het enige ‘product’ dat de kenniswerker aan de organisatie levert is kennis.’ De definitie van kennis geeft de aspecten aan die onderdeel uitmaken van het persoonlijke vermogen om een bepaalde taak uit te voeren, te weten: Informatie, Ervaringen, Vaardigheden en Attitude. Het laatste […]

Lees Verder 0

De ideale kenniswerker

‘Kennis is het persoonlijk vermogen om informatie betekenis te geven voor eigen handelen en denken, met behulp van eerder verworven ervaringen, vaardigheden en attitude (K = I * EVA, Weggeman).‘ Kennis is echter niet hetzelfde als informatie. Kennis bestaat uit een expliciete (informatie) alsook een impliciete (ervaring, vaardigheden, attitude) component. Kennis en informatie mogen dan ook niet […]

Lees Verder 0

Competentiegebieden

‘IT-verantwoordelijkheden zijn gericht op het creëren van de productiviteit en capaciteiten ter ondersteuning van de strategie’ Er worden in basis vijf competentiegebieden onderscheiden. Binnen elk van deze gebieden zijn een aantal primaire aandachts- en verantwoordelijkheidsgebieden.  1. IT-leiderschap  – De IT-voorziening  – Samenbrengen IT-strategie met de business strategie  – Het beheren van de middelen 2. Architectuur […]

Lees Verder 0

Motto: ‘de gewone dingen ongewoon goed doen’ waarbij geldt ‘garantie is meer dan beloften’.