De ‘samenhang’ tussen Lean IT en Agile

Lean IT: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door het minimaliseren van verspilling en het verbeteren van de operationele excellentie. Dat wil zeggen het verbeteren van zowel de prestaties van de IT-processen als die van de IT-serviceverlening.

Agile: Heeft als doel de klantwaarde te maximaliseren door met een klein, multidisciplinair team, doelgericht, meetbaar en efficiënt te werken. Werkzaamheden worden ingedeeld in behapbare delen (sprints) waarbinnen deelresultaten worden opgeleverd.

Lijn

Wat is Agile

Agile betekent letterlijk behendig, lenig, wendbaar of flexibel. Agile is eigenlijk meer een ‘paraplu’-term dan één methode of een soort framework. Ondanks dat Agile binnen de IT min of meer is ontstaan als tegenreactie op de watervalaanpak, wil dit nog niet zeggen dat ieder project per definitie in aanmerking komt om Agile aangepakt te worden.

In tegenstelling tot de watervalaanpak, worden binnen de Agile-aanpak de experts uit de verschillende fasen bij elkaar in één permanent team geplaatst, het liefst voor langere tijd. Het team wordt begeleid door bijvoorbeeld een Scrum Master die vrijwel dagelijks bij aanvang van de werkdag een zogenoemde Scrum Meeting (ook wel standup-meeting genoemd) houdt.

Samenwerking,communicatieen teamgeest zijn sleu-telwoorden.Scrum kan als onderdeel van de uitvoeringsfase binnen een Agile-werkstroom worden gebruikt (het leiden van de dagelijkse Scrum).Deze Agile-werkstroom is grofweg in te delen in drie fasen en kan prima worden ondersteund met hulpmiddelen en technieken vanuit Lean.

Agile-werkstroom in relatie tot Lean IT hulpmiddelen en -technieken

Wat is Lean IT

Lean IT is een verlenging van de principes van Lean, toegepast op een IT-omgeving. De integrale aanpak richt zich op het maximaliseren van waarde voor de klant door het minimaliseren van verspilling. Met verspilling worden activiteiten bedoeld die geen waarde toevoegen. Lean IT gaat over het ontwikkelen en managen van de IT-omgeving in de zin van de provider, de services, de componenten en de assets (in relatie tot de informatievoorziening) die bijdraagt aan het maximaliseren van de klantwaarde door het minimaliseren van verspilling.

Lean IT gaat ook over de continue verbeteringen van de te leveren IT-services door de supplyorganisatie aan de demandorganisatie. Lean IT kan het beste worden beschouwd als een ‘mindset’ en is, in tegelstelling tot wat vaak wordt gedacht, geen organisatiemodel of raamwerk (framework).

Lean IT is in het bijzonder bedoeld voor organisaties die zich bezighouden met het managen van bedrijfs-informatie (information management) en het managen van ondersteunende technologie (information technology).

De samenhang

Zowel Agile en Lean IT zijn gericht op het verbeteren van de efficiëntie van een proces en een betere afstemming met de klant. Maar de aanpak, de toepassingswijze, de hulpmiddelen en technieken zijn soms verschillend:

  • Agile wordt gebruikt voor het verhogen van de snelheid van levering van informatiesystemen.
  • Lean IT wordt gebruikt voor het minimaliseren van verspilling.

Continue verbetering

Lean IT maakt gebruik van een systematische aanpak voor continue verbetering en voor het oplossen van problemen, gebaseerd op de Deming-cyclus Plan, Do Check Act.

De Agile-aanpak heeft niet eenzelfde systematische aanpak voor continue verbetering. De problemen of kansen voor verbetering, die worden geïdentificeerd vanuit sprint retrospectives, gelden wel als input voor de verbeteringscycli.

Meestal, wanneer een retrospective wordt gehouden, worden actiepunten en aanbevelingen voor continue verbetering (de verbeterissues) geïdentificeerd en geregistreerd als toekomstige story cards in de Backlog (achterstand in werkzaamheden) Deze verbeterings-story cards kunnen later worden geselecteerd voor een volgende sprint.

Met betrekking tot IT-serviceverbeteringen geldt dat dit het best in kleine stappen kan gebeuren. Wanneer verbeteringen niet in een volgende sprint worden meegenomen, dan dient hier wel aandacht aan gegeven te worden.

Een sprint retrospective is een Agile-instrument om de status van de IT-serviceverlening te controleren en om verbetermogelijkheden te identificeren. Aan het einde een sprint (time-boxed interval van een verbeterde IT-servicelevering) geeft de retrospective (het terugkijken) de stakeholders de gelegenheid om na te denken over:

  • wat er goed ging voor en tijdens de sprint (om het opnieuw te herhalen);
  • wat er niet goed ging (om verbeterissues te benoemen), en over:
  • wat nog onduidelijk is (wat is verwarrend en belemmerend).

De Lean- en Agile-benadering hebben een aantal overeenkomsten:

  • Agile is van nature Lean, gebaseerd op kleine verwerkingen (batches) waarbij de werkzaamheden worden ingedeeld in kleine behapbare delen (sprints).
  • Agile ondersteunt de basisprincipes van Lean Thinking.
  • Agile kan worden omgezet in een systeem van doorstroming (continuous flow).

Vergelijking Lean-IT met Agile

Gepubliceerd door

Jan Heunks

Jan Heunks is oprichter en eigenaar van Management Consulting Solutions. Jan is als consultant en trainer binnen verschillende organisaties (in)direct betrokken om performance vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Door op adequate wijze veranderingen of verbeteringen aan te brengen in een demand-supply en/of in een regieorganisatie zorgt hij voor meer grip op projecten en processen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.